Filibehaber

История

loyalconsult

Сдружение ДЕМОКРАЦИЯ, СОЛИДАРНОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ осъществява своята дейност в обществена полза на територията на Република България . Екипът на Сдружението работи в полза на българската общественост, както и за общността на етническите турци и други етнически групи и общности.

Целите на Сдружението са да подпомага, подкрепя и насърчава развитието на етическите групи и общности в социално, образователно и културно направление, както и в посока на съхраняване и популяризиране на техните традиции.

Управителен съвет на дружеството

АЙРИ МУРАД
председател
КЕМАЛ РАШИД
заместник председател
ЕМИЛ БАКЪРДЖИЕВ
секретар